Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. október 2019 skúška F plyny I Šamorín 33 33  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8388 Martin Bubeňko
8776 Jozef Burza
8898 Marek Čižmár JUDr.
8758 Peter Čokina Ševčík
8767 Peter Galba
8978 Michael Gubala Michael
8751 Peter Havala
8899 Ján Hlavička
7872 Branislav Horvat
8861 Jakub Horváth PhDr.
8879 Milan Kalina
8812 Daniel Kapitán
8880 Martin Kiss Bc.
8648 Michal Maderič
8799 Patrik Maňák
8664 Vladimír Nagy
8720 Juraj Ondák
8764 Rastislav Petrus Ing.
8882 Peter Podkopčan
8894 Andrej Pohl
8499 Tomáš Remšík
8252 Michal Rudý
8673 Evgeny Sarychev
8718 Jaroslav Sedliaček Bc
8396 Martin Slezák
7808 Marián Sterančák Ing.
8496 Róbert Šramo
8874 Viliam Tarhanič
8797 Jozef Tomáš Ing.
8796 Matej Urik Bc.
8647 Jozef Vojtek
8804 Emil Zvijas Emil
8875 Martin Žabenský Ing.