Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. november 2019 skúška F plyny SF6 Šamorín 9 9  Nie

Komentár

SF6 skúška na UK v Bratislave a v Šamoríne podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8784 Miroslav Čurilla
9005 Marek Kentoš Ing.
8977 Igor Malko Ing
8976 Vladimír Malko Bc
2861 Roman Marko
8782 Ján Meričko Ing.
8752 Vladimír Veles
8907 Richard Vopálka
9006 Jakub Zeman Mgr. PhD.