Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. marec 2020 skúška F plyny II Šamorín 18 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly