Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. marec 2020 skúška F plyny I Šamorín 36 23  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9112 Matúš Balážik
7469 Ádám Bartal
9115 Boris Boško
9136 Lukáš Čapkovič
8897 Martin Hrodek
8591 Ľudovít Chrastina
5666 Marian Jonáši Ing.
9121 Dušan Kálavský
9124 Rudolf Mačejovský Ing.
9126 Patrik Nagy
9116 Viktor Novoveský
9122 Miroslav Pallo
9132 Dušan Pleva
9015 Milan Provazník
8986 Roderik Rehák
9057 Martin Rus
8877 Jakub Šulavik Ing.
8402 Michal Uhlík
8917 Jakub Vengrin Jakub
8896 Lukáš Veruzáb
9106 Peter Vizváry Ing.
8905 Jaroslav Vrbiak
8122 Jakub Zaoral