Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. apríl 2020 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 36 7  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9095 Gabriel Bajerovský
9103 Martin Čudrnák
9104 Vojtech Mišových
9117 Rastislav Ofukany Rastislav Ofúkaný RB
8593 Erik Pavol
9097 Richard Rákoš Ing.
9114 Igor Vidoman