Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. január 2011 skúška F plyny I Rovinka 21 10  Nie

Komentár

10.00 Skúška na kategóriu I podľa Nariadenia 303/2008/ES. Účastníci budú vyzvaní emailom.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2453 Milan Brandobur
2607 Jozef Bulant Bc.
2465 Milan Malček
2610 Ján Mašlonka
2586 Milan Novosad
2474 Miroslav Ročkai
2475 Ján Selecký
2478 Andrej Škvarenina
2173 Peter Taraba
1055 Jaroslav Vavrík