Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. marec 2020 skúška F plyny I, II Štúrovo 0 0  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly