Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. február 2011 školenie F plyny I Nové Mesto nad Váhom 0 24  Nie

Komentár

22-23.2. Školenie podľa Nariadenia 303/2008/ES v Novom Meste nad Váhom kategória I. Zaradení účastníci budú vyzvaní emailom

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2771 Cyril Baloga
2747 František Bátora
2748 Vincent Beluško
2749 Jozef Bošanský
2750 Martin Frič Ing.
2751 Ivan Holiga
2753 Juraj Kislaň
2754 Štefan Kolumber
2755 Norbert Kotian
2756 Roland Krajčík
2757 Vladimír Lackovič
2758 Igor Maco Ing.
2759 Marek Maco
2760 Igor Matlák
2761 Roman Matúš
2762 Marián Mihálik
2763 Peter Pagáč
2764 Miloš Paľa
2765 Marián Panenko
2766 Martin Pisár
2768 Radoslav Vašiga Ing.
2770 Ľubomír Žák
2769 Ján Zita