Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. august 2020 školenie F plyny Z Šamorín 6 6  Nie

Komentár

Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní), Šamorín (11. 8., 12. 8., 25. 8., 26.8., 3.9., 4.9. )

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9432 Jakub Dobrota
9387 Martin Ivanov
9429 Martin Jaroš Ing.
9500 Jaroslav Melisik
9431 Marian Mikula
9395 Marcel Pytlik