Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. december 2020 skúška Tepelné čerpadlá 6 6  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5660 Ondrej Dobrocký Ing
5607 Andrej Kravec
6164 Gabriel Matoš Ing.
5881 Ján Matusek
5883 Roman Pavlus
6338 Pavel Zálešák Ing.