Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. jún 2021 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 30 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9780 Igor Haršany