Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. máj 2021 skúška F plyny I, II Štúrovo 20 4  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6840 Nándor Márk Dusa
3917 Botond Grabovszky
3916 Ferenc Grabovszky
4044 Gyula Turzó