Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. október 2021 skúška F plyny II Šamorín 4 4  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10067 Gabriel Arbet Ing; PhD.
9996 Peter Demjan
9990 Ján Kračinovský
9234 Martin Varga