Správy 8/2022

Staršie vydania

Linde
Hľadáme lektorov
Obsah – pripravujeme – video z konferencie - ponuka školení
Online školenie k štatistike dovážaných výrobkov
Porada k programom Slovensko, Modernizačný fond, Obnov Dom
Podpora tepelných čerpadiel SAŽP a SIEA
Fórum horľavých chladív v Šamoríne
Leaklog – stretnutie používateľov
Testovanie citlivosti detektorov a molekulová hmotnosť chladív
Detektory úniku na Chillvente
Spoločenský večer s našimi dôchodcami
Preteky motokáry Max večerné jazdy v Bratislave
Boliky Choir z Budapešti na Summite nás roztlieskali
Komponenty, alternatívne chladivá
Tombola na záver konferencie vždy poteší
Servisná sekcia o cenníkoch, vzdelávaní a normách
Zo Summitu na Pontoone s našimi hosťami
Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami
Testo prístroje – nová digitálna váha a jedna aplikácia
Výmena kompresora 34 AREA jesenné zasadnutie
Naša účasť na konferencii HKVSZ v Sumegu
Fórum tepelných čerpadiel EHPA
GREE
TeploZima
Sinop Alfa