Správy 3/2022

Staršie vydania

TeploZima
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Zvolili sme predstavenstvo Zväzu a schválili uznesenia VZ
Zväz na Rácioenergii a seminár o tepelných čerpadlách
Valné zhromaždenie a ocenenia najlepším
Ocenenie študentskej práce, Euroskills a zaslúžilý člen Zväzu
Ocenenia Chladenie 2022 a Ekoservis 2022
Obchodovanie s emisiami
Nová smernica o EHB
Podporili sme rozšírenie grantovej podpory o inštaláciu TZ na OZE
Online stretnutie asociácií v rámci EHPA
Online školenie a skúšky na certifikovaného inštalatéra TČ
Ocenenie rekuperačnej jednotky s TČ od Fiving Liptovský Mikuláš
REpoowerEU
Klimamarket
Neoficiálna verzia Nariadenia o Fplynoch
Chladivo R290 v split klimatizáciách
Konferencia 2022 Šamorín
Ocenenie výrobkov s R717 a R723 pre ABC FM BA
Výzva Schecco k PFAS - EPEE a APPLIA o paralelnej regulácii F plynov
Ceny chladív 4.Q.21, webinár REAL Alternatives, Vailant, Fiving
Alfaco informuje 253, ťažká siuácia s Covoídom
Sinop
ElektroKlima NZ

Správy 3/2022

1.5.2022, SZ CHKT