Účastníci

Zdenka Bukovinová, Mgr.
Pavol Jurík
Rastislav Macej
Ľubomír Totkovič