Cenník

Registration Fee

Položka Platí pre Platí do Cena
Registration Fee for IIR members Všetkých 20.6.2017 330 €
Registration Fee for IIR members Všetkých 23.9.2017 360 €
Registration Fee for non IIR members Všetkých 20.6.2017 390 €
Registration Fee for non IIR members Všetkých 23.9.2017 450 €
Registration Fee for Ph.D students from IIR member country Všetkých 23.9.2017 270 €
Registration Fee for Ph.D students from non IIR member country Všetkých 23.9.2017 290 €
Registration Fee for Wife or Student Všetkých 20.6.2017 190 €
Registration Fee for Wife or Student Všetkých 23.9.2017 250 €
Registration fee only for one day session: without evening program and accomodation Všetkých 20.6.2017 190 €
Registration fee only for one day session: without evening program and accomodation Všetkých 23.9.2017 250 €

Accommodation - hotel Kormoran, Samorin

Položka Platí pre Platí do Cena
6-7.9 Double room one night per person Všetkých 23.9.2017 50 €
6-7.9 Single room one night Všetkých 23.9.2017 90 €
6-8.9 Double Room two nights per person Všetkých 23.9.2017 100 €
6-8.9 Single room two nights Všetkých 23.9.2017 180 €
7-8.9 Double Room one night per person Všetkých 23.9.2017 50 €
7-8.9 Single room one night Všetkých 23.9.2017 90 €

Accommodation - hotel X-bionic sphere, Samorin, 1,2 km from hotel Kormorán

Položka Platí pre Platí do Cena
6-7.9 Double room one night per person Všetkých 23.9.2017 60 €
6-7.9 Single room one night Všetkých 23.9.2017 100 €
6-8.9 Double room two nights per person Všetkých 23.9.2017 120 €
6-8.9 Single room two nights Všetkých 23.9.2017 200 €
7-8.9 Double Room one night per person Všetkých 23.9.2017 60 €
7-8.9 Single room one night Všetkých 23.9.2017 100 €

Company Business Presentation

Položka Platí pre Platí do Cena
Advertisement in Almanac and CD B&W Všetkých 15.6.2017 80 €
Advertisement in Almanac and CD B&W Všetkých 23.9.2017 110 €
Advertisement in Almanac Color Všetkých 15.6.2017 120 €
Advertisement in Almanac Color Všetkých 23.9.2017 150 €
Distribution of Prospects Všetkých 15.6.2017 70 €
Distribution of Prospects Všetkých 23.9.2017 100 €
Exhibited Area EUR/m2 Všetkých 15.6.2017 40 €
Exhibited Area EUR/m2 Všetkých 23.9.2017 70 €
One Poster and Exhibition Table Všetkých 15.6.2017 150 €
One Poster and Exhibition Table Všetkých 23.9.2017 180 €
Poster (Advert. Panel) EUR/piece Všetkých 15.6.2017 50 €
Poster (Advert. Panel) EUR/piece Všetkých 23.9.2017 80 €