Termíny

Registrácia

Registrácia: 5.5.2024 – 30.8.2024
Zľavnená registrácia do: 10.7.2024

Príspevky

Vkladanie abstraktov: 1.9.2023 – 10.7.2024
Posudzovanie abstraktov končí: 10.7.2024
Vkladanie príspevkov končí: 10.7.2024
Posudzovanie príspevkov končí: 10.7.2024
Vkladanie opravených príspevkov končí: 10.8.2024
Posudzovanie opravených príspevkov končí: 20.8.2024