Cenník

Registration Fee

Položka Platí pre Platí do Cena
Registration Fee for IIR members Všetkých 5.7.2017 350 €
Registration Fee for IIR members Všetkých 5.9.2024 380 €
Registration Fee for non IIR members Všetkých 5.7.2024 390 €
Registration Fee for non IIR members Všetkých 5.9.2024 420 €
Registration Fee for Ph.D students Všetkých 30.8.2024 290 €
Registration Fee for Wife or Student (Ph.D students are excluded) Všetkých 5.7.2024 190 €
Registration Fee for Wife or Student (Ph.D students are excluded) Všetkých 5.9.2024 230 €
Registration fee only for one day session Všetkých 5.7.2024 220 €
Registration fee only for one day session Všetkých 5.9.2024 250 €

Company Business Presentation

Položka Platí pre Platí do Cena
Advertisement in Almanac Color Všetkých 5.7.2024 150 €
Distribution of Prospects Všetkých 5.9.2024 180 €
Exhibited Area EUR/m2 Všetkých 5.9.2024 100 €
One Poster and Exhibition Table Všetkých 5.9.2024 350 €
Poster (Advert. Panel) EUR/piece Všetkých 5.9.2024 150 €