Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. február 2022 skúška F plyny I, II Štúrovo 20 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly