Členstvo

Počet zamestnancov v odbore + vedúci
+ 1
Členstvo
 Individuálne
 Kolektívne
Typ organizácie
Poplatky
Zápisné:  €,
Členský príspevok:  €,
Dobrovoľný príspevok:  €
Celkom
 € + príspevok za časopisy