Opatrenia Zväzu v súvislosti s Covid-19

24.3.2020, SZCHKT

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami Vlády SR zareagoval Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku nasledovnými krokmi:

  1. Formu hlasovania Valného zhromaždenia sme operatívne zmenili na elektronickú. Registrácia členov SZ CHKT je možná do 26. 3. 2020 na tomto linku: https://szchkt.org/a/conf/event_dates/53/show. Zahlasovať môžete tu: https://forms.gle/yjpwB3HyNhbioteJA
  2. Presúvame plánované školenia, skúšky a kurzy na neskoršie termíny. Plánované nové termíny sú len informatívne, treba vziať na vedomie, že operatívne podľa vývinu situácie ich môžeme ešte posunúť na neskôr. O všetkých zmenách informujeme účastníkov emailovo.
  3. Plánované aktualizačné školenia na Tepelné čerpadlá organizujeme prostredníctvom video hovorov. Školenia s malým počtom účastníkov sa snažíme zorganizovať dištančne formou video hovoru. Tu tiež platí, že o plánovaných zmenách účastníkov informujeme.
  4. Informujeme našich členov ohľadne zmien vyplývajúcich z aktuálnych nariadení Vlády SR ovplyvňujúcich činnosť oblasti chladenia a tepelných čerpadiel.Na stránke szchkt.org nájdete vždy aktuálne informácie a zmeny. https://szchkt.org/a/docs/news/599. Náš zákaznícky servis funguje bez obmedzenia na telefonických linkách 0315501748 a 0315501674 v čase od 8:00 – 14:00 hod a na emailových adresách cochkt@cochkt.ska szchkt@szchkt.org.
  5. Vyňaté z opatrení odsúhlasených zasadnutím Vlády SR zo dňa 24. 3. 2020.
    • Nebudú plynúť zákonné lehoty naprieč všetkými ministerstvami
    • Budú predĺžené lehoty na preventívne zdravotné prehliadky a predloženia potvrdení o zdravotnom stave (napr. pri nástupe do zamestnania)

 

Poznámka:

Online skupinové školenia a prednášky vykonávame, ak nie je potrebné preukázať praktické zručnosti.

V prípade základných kurzov a  školení na kategórie F plyny I, II, alebo tepelné čerpadlá  to teda nejde.

Ak však je Váš pracovník viditeľne na www.szchkt.org registrovaný na školenie a skúšky F plynov kategórie I a II, ktoré boli preložené, potom ho môžete poveriť predmetnou prácou pri zabezpečení BOZP pod dohľadom pracovníka s osvedčením.

Kategórie dokumentu