Správy 5/2021

Staršie vydania

CSMtrade
Powering
Obsah
Pripravujeme - Ponuka školení
Sprístupnili sme video s z 10. konferencie IIR Compressors 2021
Svetový deň chladenia je 26. jún
Prezenčné školenie na VTZ plynové
APS oslovuje MH SR – energetický monitoring je potrebný pre GES
Chladivá nie sú spotrebný tovar – obehové hospodárstvo chladív
Retrofit nepriameho chladenia z chladivom R134a na amoniak
Trh s chladivami sa mení v prospech chladív s nízkym GWP
Sinop Alfa
Termíny a pojmy v chladení
Klimamarket
Zvyšovanie účinnosti booster systémov s CO2
Prídavné adiabatické prechladenie vonkajšieho vzduchu
SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch
Combi ejektor kombinuje ejektor na suché a mokré pary
Použitie Combi ejektora v podmienkach strednej Európy
Skúšky na kat I podľa Nariadenia 2015/2067 – neúspešnosť rastie
Ceny chladív podľa Oko-Recherche v 4. Q. 2020
Alfaco informuje 244
Elektro Klima NZ
I.T.-servis
TeploZima