Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2014

PrimaClima
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme Leaklog, F plymy, TČ, VTZ plynové, testy detektorov
Obnovenie platnosti osvedčení a certifikátov
Výstup z R22
Jubilanti
Školenie na SF6, MobKlim, kategórie II, III, IV v Rovinke
Školenie na VTZ plynové
Chillventa 2014. AREA v Norinbergu. Súťaž žiakov BIV
Návšteva z Poľska
Klimatické zóny a zásobníky počtu hodín
Kalendár podujatí, cenník inzercií
Nový rad ventilátorov
Konferencia ENEF - inštalujeme veľké i malé tepelné čerpadlá
Využitie tepla z procesu chladenia ľadových plôch
Tepelné čerpadlá v supermarketoch a bytových domoch
Realizácie TČ s využitím odpadného tepla
Energetické inšpekcie klimatizačných zariadení
Alfaco informuje 173, 174 DTN, Slovklima
Ditl Metal

Správy 7/2014

OBSAH
Informácie
Klimastav
EDT
Obsah
Pripravujeme
Podceňujete kontrolu citlivosti detektorov?
Online platby a fakturovanie
Chladivá na rade vlády
Harmonizované normy pre PED
Z konferencie 25-26.9. v Košiciach
Spoločenský program konferencie
Diskusné fórum
Zo zasadnutia SV pre spoluprácu s IIR
Zmeny v novom nariadení o F plynoch č. 517/2014/EU
Skúsenosti z kontrol SIŽP 25 DTN
Slovklima
Habilitácia Ing. Miroslava Petráka, Ph.D.
Montrealský a Kjótsky protokol
Vyberáme z materiálov EPEE

Články
Andrea Preisingerová Iveta Galovičová
Informácie
Zoznam inzercií
Alfaco informuje 171, 172 Sauermann
Sinop Alfa
Alfaco
KP Klimatechnik

Správy 6/2014

NEPA
Konferencia Košice 2014
Obsah
Pripravujeme
Rozporové konanie o VTZ a informácia o TČ
Konferencia o bezpečnosti chladiacich okruhov 2014
Program konferencie
Čo zažijeme na konferencii
Kontroly klimatizačných zariadení
Konferencia o nízkoteplotnom vykurovaní
Školenie a skúšky inštalatérov tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlo w/w máme na merania inštalované v Rovinke

Energetická hospodárnosť vetracích a klimatizačných systémov
Postupy v prevádzkovej kontrole podľa normy
DTN, Slovklima
Riziká s tlakovými chladiacimi zariadeniami

AREA rokovala v Padove
Porovnanie emisií v kaskádach a priemerné úniky v Nemecku
Pozornosť zákazu chladív pre výrobky
Dotknuté výrobky podľa Nariadenia 517/2014/EÚ
Stacionárne chladenie je rébusom
Nejasnosti vo vysvetľovaní kaskády
Alfaco informuje 170
Sinop Alfa
Elektro Klima RK
Chillventa

Správy 5/2014

Nepa
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme
Pripomienkovali sme
Konferencia Košice 2014
Oznámenie dovozcom F plynov
Valné zhromaždenie EHPA
Štatistika EHPA
Priemyselné tepelné čerpadlá
Ako sa počíta prínos z OZE
Nepreferovať technológie ale úspory
Čo spolurozhoduje o úspechu TČ voči primárnej energiiNové nariadenie č. 517/2014/EU na F plyny
DTN
Slovklima


Tepelné čerpadlá na Aquatherme Praha
Tepelné čerpadlá na konferencii o vykurovaní
Alfaco informuje 169
Elektro Klima
CS MTRADE
Linde Gas

Správy 4/2014

KlimaTrend
EDT
Obsah
Pripravujeme
VTZ plynové a Smernica o EE
Program konferencie „Bezpečnosť chladiacich okruhov“
Drop in a Retrofit v záznamníku Leaklog
Návšteva z Ukrajiny
Školenia v Rovinke
AREA s novým predstavenstvom
Školenie na SF6
Pripravujeme školenie na TČ

Odovzdanie a preberanie klimatizačných systémov
SEI – index energetickej účinnosti chladiaceho systému
DTN
Slovklima

Školenie v Štúrove
Dni energie aj pod naším patronátom
Implementácia Smernice o EE
Normy treba novelizovať
RCL hodnoty získame výpočtom
Alfaco informuje 167, 168
ZSVTS v Košiciach
Sinop Alfa
Güntner

Správy 3/2014

Linde Gas
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme
Uverejnili sme novú verziu Leaklog 1.0.0
Valné zhromaždenie
Ocenenia osobnostiam, výrokom a servisu
Odvlhčovač DRY500DUCT Microwell
Tepelné čerpadlo AW95EVI Heavy Duty Wamak
Seminár o chladivách v ExpoClube 28.3.
MCE Miláno – konferencia o chladivách
Školenie na VTZ plynové v Rovinke
Zväz na Rácioenergii

Nové Nariadenie o F plynoch
Hodnotenie únikov chladív
DTN, Slovklima
Smernica o energetickej efektívnosti
Tepelné čerpadlá v implementácii Smernice o EE
BIM-FM-Leaklog
Okruhy s CO2 môžu byť komplikované
Amoniak a CO2 v priemyselnom chladení
Cesta opustenia high GWP chladív existuje už teraz
Stratégia podľa GWP
Alfaco informuje 166
Elektro Klima
Trane ČR

Správy 2/2014

Coneco, Rácioenergia
Konferencia Košice
Obsah
Časopis posielame elektronicky
Pozvánka na valné zhromaždenie, školenia, Chillventu
Seminár o chladivách na Rácioenergii
Oceníme zhodnocovanie chladiva
Zasadnutie predstavenstva
Účet za rok 2013 a plán na rok 2014, zhodnotenie, návrh uznesení
Voľby na obdobie 2014-2018, kandidátka
Zhodnocovanie a zneškodňovanie chladiva
Vodný zákon sa novelizuje
Zo školenia Leaklog, kontrol detektorov, tlakomerov a vývev


Vzdelanie a kompetencie chladiara
DTN
Slovklima
Trendy v údržbe v malom a strednom chladení
Školenie a skúšky na VTZ plynové v Košiciach

Školenie a skúšky inštalatérov fotovoltaických panelov
Aquatherm Nitra
Alfaco informuje 163, 164
Alfaco informuje 165
Nové tepelné čerpadlo na Zväze
ElektroKlima
Sinop Alfa

Správy 1/2014

Informácie:
Alfaco
DTN
Obsah
Ponuka školení
Voľby 2014
Školenie Leaklog a kontrola detektorov, tlakomerov, ..
Ponúkame školenie a skúšky na §§ 16, 18 VTZ plynové
Podporili sme normy ISO 5149
Ako ďalej s VTZ
Správna rada CO CHKT zasadala v decembri
UNEP a GEF v Bratislave
Zorganizovali sme BOZP školenie na §§ 16 a 18
Školenie a skúšky na F plyny

Články:
Tomlein, P.,: Záznamník – prevádzkový denník
Pastorkalt
Oznamovanie dovezených chladív vo výrobkoch
Začiatok konca HFC chladív
Obsahy za rok 2013
Konferencie

Informácie:
Alfaco informuje 162
M.F. Team
Slovklima Deimos
Sinop Alfa