Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2015

Správna prevádzková prax pri servise
Leaklog a bezplatná kontrola detektorov, tlakomerov, vývev
Nemôžete si dovoliť nekonať
SIEA spustí dotačný mechanizmus
Konferencia je udalosťou roka
Z diskusií na konferencii o EN 378, tlaku, zhodnocovaní chladiva
Don’t wait – Act now. Spotreba R404A
ADR podlimitná preprava
Preplachovanie chladiacich okruhov a oleje
Bavili sme sa na konferencii
Výstup na Chopok
Návšteva spoločnosti
Jaskyňa a tombola
Medzinárodný workshop na konferencii
Ponuka na inzerciu a plán na rok 2016

Správy 7/2015

Konferencia EDT
Konferencia v hoteli Družba
Školenie na Leaklog a kontroly detektorov 21.10. pod Chopkom
Séria seminárov SIEA k podpore aj tepelných čerpadiel
Návštevnosť stránky ww.szchkt.org
Blahoželáme jubilantom
Skúšky v Štúrove
Svetový kongres IIR v Jokohame
Generálna konferencia a výkonný výbor IIR
Spolupráca a štruktúra komisií s ich prezidentmi 16 Zasadnutia komisií IIR počas kongresu
Technické sumarizujúce prednášky pionierov vedy v Japonsku
Pozvánka na konferenciu v hoteli Družba pod Chopkom
Podlimitná preprava chladív
Analýza rizík vyplývajúca z používania HC chladív
Slovklima, DTN
CZT v Sky Tree
Denki univerzita v Tokyu
Výmena technológií s amoniakomv Ryba Žilina
Alfaco informuje 185 Alfaco
MSD Company Sinop Alfa
Udržujte svoje údaje zamestnávateľa i zamestnanca aktuálne

Správy 6/2015

Konferencia pod Chopkom na www.szchkt.org
Stanovisko MPSVaR
Duálny systém na rok 2016 sa štartuje teraz
Ako sa prihlásiť na konferenciu
Ubytovanie v hoteli Družba
Predbežný program konferencie
Rozsutec a Vivas dance group
Alternatívne chladivá
Výber z učebných textov: Ventily
Z III. Konferencie o transformácii odborného vzdelávania
Duálne vzdelávanie a certifikácia zamestnávateľov
Škola a práca za mzdu
Skúšky v Štúrove
Energetické štítky tepelných čerpadiel
Konferencia vetranie a klimatizácia
Alfaco informuje
Spojenie rozdelených klimatizácií

Správy 5/2015

Pripravujeme
Uzávierka prednášok na konferenciu
Keymark pre tepelné čerpadlá
Školenie a skúšky inštalatéra TČ
List predsedovi vlády ohľadom CZT
Výpočet emisií, primárnej energie TČ a PK
Kontroly klimatizačných zariadení podľa zákona 314/2012
Inštalujeme a prevádzkujeme klimatizáčné systémy hospodárne?
Predstavenie alternatívnych chladív
Regulácia EC motorov ventilátorov
MotoryEC Blue pre pohon ventilátorov
EnergyCamp pod záštitou SIEA
CZT a legislatíva v tepelnej energetike
Účinnosť a ekonomika nemusia mať zhodné trendy
Chladivo ako zmes TEV alebo EEV

Správy 4/2015

Dni energie na Slovensku, z diskusie o amoniaku
Výzva na prednášky – vystúpime na Chopok
Na stránke www.szchkt nájdete
Školenie skúšky na SF6
EHPA vzdelávacia komisia EUCERT
Jarné rokovanie AREA
Medzné koncentrácie s VRV systémami
Alternatívne riadenie rizík
Povinnosti pri uvádzaní chladiacich zariadení do prevádzky
Evidencia VTZ podľa TI Nitra
Školenie a skúšky MobKlim
Zavretie chladeného nábytku
Požiadavky na energetickú účinnosť vylučujú ON/OFF
SEER a SCOP
Zmeny na energetických štítkoch
Kompresory skrol pre R134a
Kontrola mazania kompresorov v systémoch s CO2

Správy 3/2015

Linde
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme
Výzva na prednášky
Z valného zhromaždenia
Vzdelávanie v odbore
Zmeny v zákone
Ocenenia
Phase out a BOZP s chladivami
Zväz na Rácioenergii
V Budapešti o F plynoch
Školenie a skúšky certifikovaného inštalatéra TČ

Články

Ing. Igor Zvodár - Učebné texty VTZ plynové zariadenia rozsah Ai
DTN
Slovklima
Ing. Ľubomír Maník - Vyhláška č. 508/2009 Z.z. vzťah k nebezpečným plynom
Informácie Tepelné čerpadlá na konferencii o vykurovaní
Školenie predsedov skúšobných komisií vo Varšave
Skúšky na kategóriu I a II
Alfaco informuje
Elektroklima RK Fujitsu
Elektroklima RK
CS MTRADE

Správy 2/2015

Rácioenergia
Konferencia Chopok október 2015
Pripravujeme
Valné zhromaždenie, seminár, výstava
Zhodnotenie chladív a ocenenia

Predstavenstvo, vyhodnotenie a návrh uznesení na valné zhrom.
Účet za rok 2014 a plán na rok 2015
O normatíve a duálnom vzdelávaní
Z porady expertov o VTZ plynových
Elektronický záznamník, prechod na CO2ekv
Merania na chladiacom okruhu

Vibrodiagnostika chladiacich kompresorov
Záznamník – prevádzkový denník
Boli sme na Chillvente - výmenníky a hybridný systém Multi
Školenie a skúšky MobKlim
Tepelné čerpadlá pre úsporné domy
DBE a využitie tepla a chladu
Čo dokážu termovízne kamery
Na konferencii HKVZS vo Velence
Návšteva z Poľska a skúšky na kategóriu I
Sauermann Si-82: čerpadlo na kondenzát

Správy 1/2015

Informácie
Články
Krzysztof Grzegorski
Informácie
Zoznam inzercií
Alfaco Sinop Alfa Ditl Metal Ziehl Abegg
Alfaco
Sinop Alfa
Pripravujeme

Články
Leaklog plní Nariadenie č. 517/2014/EU s prechodom na CO2_eq
Tabuľky a schémy podľa článkov 4 a 5 Nariadenia 517/2014/EU
Boli sme na Chillvente a súťaž mladých chladiarov BIV
Z predstavenstva SZ CHKT a správnej rady CO CHKT
Školenie na kategórie I, II, III, MobKlim
Trane mobilne v Bratislave a Košiciach
Zvláštny prípad kaskádneho okruhu. Dotácie na zariadenia na OZE
Prozon vzdeláva, poplatky za úniky v Poľsku
Vyhlásenie súťaže Chladenie a Ekoservis 2015
Ponuka na Rácioenergiu
Technológia regenerácie chladív v spoločnosti Prozon
Obsahy časopisov Správy 1-8/2014
Učebné texty pre veľké tepelné čerpadlá
Zborník z konferencie 2014 o BOZP v Košiciach

Informácie
Energetické štítky domácich spotrebičov
Slovenská účasť na Chillvente
Úvahy o chladivách
CO2 v izolačných penách Alfaco informuje
Ditl Metal
Ziehl Abegg