Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2019

TeploZima
Danfoss
Pripravujeme, ponuka školení, kooptácia do predstavenstva
Návrh na doplnenie požiadaviek na ekodizajn
NECP národný energetický a klimatický plán
Papiernička – 6.-8.11. 2019 medzinárodná konferencia Zväzu
Leaklog, kontrola detektorov, horľavé chladivá, výstavka
Prof Staněk, Jozef Vajda, Ľuboš Kostelný, Michel Szatmáry, tombola
Servisná sekcia v Papierničke
Zo zasadnutia SV IIR, skúšky F plyny v Štúrove
Mladý tvorca na AX Nitra, ponuka učebných odborov SOŠ BA
Ciele EÚ a phase down vybraných chladív
Slovklima a DTN
Skúšky na kategóriu I v Šamoríne
Grafická skúška na tablete po prvý krát
35. konferencia HKVSZ
Vízia AREA do roku 2025
NACE kód je pre nás dôležitý
Valné zhromaždenie AREA
Chladivo R290 v klimatizácii
Školenia v Landroveri
Alfaco informuje
Alfaco
Sinop Alfa

Správy 7/2019

Pripravujeme
Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži
Leaklog v Papierničke
S kým sa stretnete v Papierničke
Program konferencie 6.-8.11. 2019 v Papierničke
Z SKSI - Základným problémom budov je tepelná ochrana
Budovy NZEB a tepelné čerpadlá v stavebnicových domoch
CanmetEnergy vo Varennes BIPV, BIPVT a TČ s CO
SV IIR pozýva
Chráňte svoje podnikanie: Kupujte overené chladivá
Slovklima a DTN
ICR svetový kongres, generálna konferencia, výkonný výbor, komisie
Zníženie náplne a bezpečnosť pri práci s chladivami
Závery z kongresu
Vybavili sme Zväz prístrojmi ovládania
Riadenie non stop okruhu
Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné
Alfaco informuje
Sinop
TeploZima
Kovoslužba - Daikin

Správy 6/2019

Powering
TeploZima
Pripravujeme
Ponuka školení
Leaklog má 11 rokov
Blahoželáme jubilantom
Konferencia 6.-8.11. 2019 v Papierničke
Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda, Michael Szatmáry, Prof. Peter Staněk
CO 2 oxid uhličitý - školenie českých a slovenských učiteľov
Praktické školenie
Sinop
Záver školenia a osvedčenia RealAlt4L, porada učiteľov
Aktualizačné školenia v Šamoríne
Tepelné čerpadlá v CZT
Teplo z odpadných vôd je obnoviteľné
Osem rokov skúseností v Budapešti
Čo priniesli aktualizačné školenia inštalatérov tepelných čerpadiel
Preneste si mapu tepelných čerpadiel
Základný kurz SZ CHKT a ponuka SOŠT ZM
Alfaco informuje 226
SV IIR pozvánka na zasadnutie
Kovoslužba -Daikin
LEnergy

Správy 5/2019

Pripravujeme
Svetový deň chladenia
Leaklog má 11 rokov
AREA v Bratislave
Valné zhromaždenie AREA
Polstoročie fyziky nízkych teplôt v Košiciach
Kvapalné hélium
Elektro Klima NZ
Školenie a skúšky. Praktické hodnotenie s chladivom R744
Klimastav
Rozvrh hodín školení a skúšok s chladivom R744
Hodnotenie e-learning modulov
Školenie učiteľov na horľavé chladivá v Brne
Vetranie má vplyv na veľkosť náplne chladiva
Vzdelávanie v SOŠT v ZM a základný kurz SZ CHKT
Alfaco informuje 225
Sauermann
Sinop
Konferencia 6.-8.11. 2019 v Papierničke
TeploZima
CSMtrade

Správy 4/2019

Skúšky na kategóriu I a II
Ceny chladív
Kovoslužba
Najlepšia študentská práca
Nízkouhlíkové riešenia SIEA na Inchebe
Real Alternatives projekt vo firme Bitzer
Schaufler akadémia
Elektro Klima NZ
Z technickej normalizačnej komisie 81 pri SÚTN
Prehľad noriem v chladiacej technike
Klimastav
UCLL Hasselt workshop na CO
V poľskom Prozone o CO
Ministerstvo ŽP o elektroodpade
Základný kurz
Pripravujeme konferenciu v Papierničke
Alfaco informuje 224
Sinop Alfa
Powering

Správy 3/2019

Leaklog – pozvánka na školenie
Zväz na Rácioenergii
Z 25. valného zhromaždenia
Ocenenia a vízie v odbore chladenia a tepelných čerpadiel
Vzdelávanie v našom odbore
Z rokovania TK81 – Chladiaca technika
Z rokovania asociácií EHPA. Školenie Mobklim v Púchove
Zo seminárov v Piešťanoch a Šamoríne o tepelných čerpadlách
Ziehl-Abegg
Horľavé chladivá
Kovoslužba
Bezpečné používanie a analýza rizík
V IKKE Rheinhausen
Propánové show
Horľavosť v grafoch
Správna prevádzková prax
Konferencia Papiernička 6.-8.10. 2019
Alfaco informuje
Sinop Alfa
TeploZima
CSMtrade

Správy 2/2019

Rácioenergia
TeploZima
Pripravujeme
Pozvánka na 25. valné zhromaždenie Zväzu
Pozvánka na webovú verziu programu Leaklog
Ocenenia Ekoservis za zhodnocovanie chladiva
Recyklácia chladív podľa Nariadenia
Zväz sa presťahoval. Lepšie podmienky pre základný kurz
Dovoz predplnených zariadení F plynmi
Z predstavenstva Zväzu
Vyhodnotenie a návrh uznesení na 25. v.z. Zväzu
Z konferencie HKVSZ. Projekt Real Alternatives Life
Účet za rok 2018 a plán na rok 2019 na 25. v.z. Zväzu
Chladiaci okruh s CO 2 o malom výkone
Sinop alfa a Alfaco
Vybavenie na plnenie, vypúšťanie, prácu s CO 2
Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT
Zaujímavé výrobky na Aquatherme v Nitre
Z výkonného výboru IIR
Alfaco informuje
Daikin
Kovoslužba
LEnergy

Správy 1/2019

Pripravujeme podujatia - kooptácia do predstavenstva Zväzu
Ponuka na spoluvystavovanie na Rácioenergii
Zo zasadnutia predstavenstva
V Techklime o Leaklogu
Zo školenia na F plyny, kategóriu I
Aktualizačné školenie, štatistika a hlučnosť tepelných čerpadiel
Chillventa nenechala nikoho na pochybách
Z výstavy Froid v Paríži
Základný kurz na prácu s chladivom
Navrhnite na ocenenie Chladenie, Ekoservis 2019
Rezervujte si inzerciu v časopise Správy 2019
Obsahy publikácií SZ CHKT
Norma, štúdia a inzercie 2018
Zo spolupráce slovenského výboru s IIR
Daikin High expert meeting
EN ISO 52016-1 hodinová metóda nie je bin metóda
Ekodizajn ovplyvňuje výrobky
Databáza EPREL
EN ISO 22712 = STN EN 13313
Ilegálny dovoz chladív, recyklácia a regenerácia
Ditl Metal