Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 1/2017

Chladivá s nízkym GWP
Základný kurz
Pripravujeme
Školenie Leaklog a kontrola detektorov, vývev
Výnimka skončila
Na konferencii vo Visegráde
Z 56. zasadnutia SV IIR v hoteli Grand
Zo základného kurzu na prácu s chladivami

Zhodnocovanie, recyklácia a regenerácia chladív
Ponuka na spoluvystavovanie so Zväzom
Výzva na prihlášky na ocenia Chladenie 2017
Obsahy časopisov Správy 1‐8/2016
Obsahy učebných textov
Späť k základom
Obsah zborníka z konferencie v hoteli Grand
Obsah brožúry: Chladivá s nízkym GWP
Obsah príručky servisných technikov
Zoznam inzercií a sponzorov v roku 2016
Z predstavenstva Zväzu
Z Chillventy Alfaco informuje
Testo – chytré sondy Sinop Alfa

Správy 8/2016

Pripravujeme
Školenie Leaklog a kontrola detektorov, vývev
Blahoželáme jubilantom
Seminár o novej norme EN 378 4-1
Konferencia v Grand hoteli Praha
Panelová diskusia: Tepelné čerpadlá v srdci energetickej únie
Servisné fórum
Prozon ponúka regeneračnú kapacitu na chladivá Naši hostia na konferencii
Program a tombola

Skúsenosti z kontrol SIŽP
Inzerujte u nás
Plán na rok 2017

Školenie a skúšky na MobKlim, I-S, kategóriu II a III
Základný kurz na prácu s chladivami
Návšteva z Odessy
Skúšky na kategóriu I
Zelená domácnostiam a podpora TČ aj pre bytové domy
Pripomienkovali sme vyhlášku 364/2012 Z.z.
Správy zo sveta Alfaco informuje

Správy 7/2016

Konferencia Grand Praha
Sinop Alfa
Pripravujeme - možnosti prihlásenia sa na podujatia Zväzu
Obhajoby dizertačných prác inžinierov Šusteka a Rumana
Ekodizajn, energetická efektívnosť, chladivá a bezpečnosť
Výpočet SPF pre TČ Budovy s takmer nulovou spotrebou

Využívanie tepelných čerpadiel v mäsopriemysle
Citlivosť tepelných čerpadiel na R, SPF a PEF
Konferencia v hoteli Grand Praha odborný a spoločenský program

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel
Valné zhromaždenie EHPA Cena EHPA zelenému mestu
Fórum ku tepelným čerpadlám
Tepelné čerpadlá sú dôležité pre ciele COP 21
Dekarbonizačná kampaň s tepelnými čerpadlami vo svete Skúšky v Štúrove a v Nitre
Sauermann
Správy zo sveta
Alfaco informuje 195
Základný kurz na prácu s chladivami Slovklima, DTN Ziehl Abegg

Správy 6/2016

EDT
SZ CHKT – Kurz práce s chladivami
Poďte s nami na Chillventu
Základy práce s halogénovanými chladivami
Vylúčenie §79 ods 3i z vodného zákona
Odpoveď TI na väzbu bezpečnostného listu a prehlásenia o zhode
Pozvánka na konferenciu v hoteli Grand Praha
Program konferencie 26-28.10.2016 v hoteli Grand Praha
O hoteli Grand Praha v Tatranskej Lomnici
Vykonávacie nariadenie EÚ 2016/879 o zhode s kvótami

Energetická efektívnosť chladiaceho okruhu a dávka chladiva
Slovklima a DTN
Do not wait – Act now
Z výkonného výboru IIR
Kompresorové chladenie a jeho alternatívy
Výroba snehu v zime
Vo fabrike Daikin v Ostende
Stretnutie učiteľov ČR a SR v Mikulove
Vo výrobe kompresorov v Mikulove
Sauermann
Alfaco informuje 194
Sinop Alfa
ElektroKlima RK
Nepa Sinclair

Správy 4/2016

Linde Gas
Konferencia Grand Praha
Obsah
Pripravujeme
Prehrali boj s CZT v parlamente
Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. povinnosti výrobcov, dovozcov
Ekosymbióza a tepelné čerpadlá
Skúšky na kategóriu I a II podľa Nar. 2015/2067/EU
Dôraz na praktické skúšky
Tepelné čerpadlá v City Aréne v Trnava
Skúšky v Štúrove
Fórum a valné zhromaždenie ZSVTS

Kontrola a zisťovaní úniku alteratívnych chladív
Systémové záznamy
Slovklima
DTN
Hľadanie únikov, amoniak R717
Servisné zabezpečenie pre chladivá s nízkym GWP

Skúšky v Štúrove
Kritéria výberu kompresora
Alfaco informuje
S prístrojmi Testo
Sinop Alfa
ElektroKlima RK
Testo

Správy 3/2016

EDT
Konferencia Grand Praha

Pripravujeme, Arguss informuje
Sprístupnili sme kalkulačku CO 2 ekv aj pre mobilné telefóny
Z valného zhromaždenia, jubileum pána prezidenta
Zmeny vo Zväze
Najlepšia študentská práca Andreja Ballu
Ocenenia Zväzu
Zo semináru Phase out a BOZP
Vykurovanie verzus energetická stratégia v Európe
Skúšobná trať s regulovateľným ventilátorom
Od okrúhleho stola o energetickej stratégii
Zväz na Rácioenergii
Technická komisia 81–Chladiaca technika zasadala v našom stánku
Z konferencie v Prahe DTN a Slovklima
Zákon č. 348/2015 Z.z. dopĺňa zákon č. 286/2009 Z.z.
Povinnosti pri uvádzaní chladiacich okruhov do prevádzky

Školenie a skúšky na VTZ tlakové v Rovinke
Konferencia Techfórum v Nitre
Z Aquathermu v Nitre
Chladiace trámy porovnanie s VRV
Alfaco informuje 190, 191
Testo
SINOP Alfa

Správy 2/2016

Výstava Coneco, Rácioenergia

Obsah - pripravujeme
Pozvánka na valné zhromaždenie
Zväz na Rácioenergii
Oceníme zhodnocovanie chladiva
Z predstavenstva, uznesenia z valného zhromaždenia
Účet za rok 2015 a plán na rok 2016
Elektronický záznamník Leaklog, kontrola detektorov, vývev, ..
Testovali sme citlivosti detektorov rôznymi testermi
Na konferencii vo Velence
Duálne vzdelávanie a Centrum odbornej prípravy v ZM
Termovízne kamery sú optické zariadenia
Školenie a skúšky na SF6
Ekodizajn a energetické štítkovanie
Závod na recykláciu domácich spotrebičov v Tokyu
DTN a Slovklima
Úplný a zjednodušený výpočet LCCP
Workshop JRAIA ku chladivám s nízkym GWP
Systémový energetický štítok, právny základ
Test z energetických štítkov
Ktoré výrobky vstupujú do výpočtu systémového štítku
AREA zasadala v Bruseli
Alfaco informuje 189
Hauser

Správy 1/2016

Nová publikácia o tepelných čerpadlách
Sinop Alfa
Obsah, pripravujeme
Školenie na Leaklog, kontrola detektorov, vývev, ...
Aktualizačné školenie podľa zákona č. 314/2012 Z.z.
Arguss informuje
Školenie a skúšky na inštalatéra TČ
Skúšky v Štúrove
Zasadnutie predstavenstva Zväzu
Zasadnutie Správnej rady CO CHKT
Zákon o F plynoch č. 348/2015 Z.z. doplnil zákon č.286/2009 Z.z.
Ponuka Zväzu na výstavu
Rácioenergia
Výzva do súťaže na ocenenie
Chladenie 2016
Výzva do súťaže na ocenenie Ekoservis 2016
Obsahy časopisov Správy 1-8/2015
Obsahy učebných textov
Späť k základom
Obsah zborníka z konferencie 21-23.10. v hoteli Družba
Obsah publikácie - Postupy pre montáž klimatizácií
Obsah publikácie - Správna prevádzková prax pri servise CHO
Inzercie, vystavovatelia v roku 2015
Poškodzovanie ozónovej vrstvy HFC chladivami Nová generácia chladív
Tepelné čerpadlá
Konferencia Facility Management
Máme mobilný chladiaci box
Alfaco informuje
Slovklima a DTN
Alfaco