Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2022

Linde
Hľadáme lektorov
Obsah – pripravujeme – video z konferencie - ponuka školení
Online školenie k štatistike dovážaných výrobkov
Porada k programom Slovensko, Modernizačný fond, Obnov Dom
Podpora tepelných čerpadiel SAŽP a SIEA
Fórum horľavých chladív v Šamoríne
Leaklog – stretnutie používateľov
Testovanie citlivosti detektorov a molekulová hmotnosť chladív
Detektory úniku na Chillvente
Spoločenský večer s našimi dôchodcami
Preteky motokáry Max večerné jazdy v Bratislave
Boliky Choir z Budapešti na Summite nás roztlieskali
Komponenty, alternatívne chladivá
Tombola na záver konferencie vždy poteší
Servisná sekcia o cenníkoch, vzdelávaní a normách
Zo Summitu na Pontoone s našimi hosťami
Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami
Testo prístroje – nová digitálna váha a jedna aplikácia
Výmena kompresora 34 AREA jesenné zasadnutie
Naša účasť na konferencii HKVSZ v Sumegu
Fórum tepelných čerpadiel EHPA
GREE
TeploZima
Sinop Alfa

Správy 7/2022

CSMTrade
I.T.-servis
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Hľadáme lektorov
Naši jubilanti
Program servisnej konferencie
Program Summitu tepelných čerpadiel
Koncertná show Bolyki Soul & Gospel Choir
Hotel Kormorán v Šamoríne a motokáry Max v Bratislave
EHPA a RAP – čisté energie nie sú podporované
Vplyv poplatkov na ekonomiku tepelných čerpadiel
OMB Systems
TeploZima
Expandér kompresor v transkritickom obehu s CO2
Sinop Alfa 24 Ako vypočítať COP, EER, SCOP a SEER pre multisplit
SUMMIT tepelných čerpadiel krst publikácie a výrobcovia
SUMMIT tepelných čerpadie -l sekcie
Ecodizajn Lot 10
Klimatické zóny a zásobníky počtu hodín
Faktografické a analytické merania
Výpočet SCOP a SCOPon a SCOPnet
GREE
ElektroKlima NZ
Chillventa

Správy 6/2022

TeploZima
I.T. servis
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Hľadáme lektorov na základný kurz na prácu s chladivami
Predbežný program servisnej konferencie
SUMMIT tepelných čerpadiel
Partnerstvo spolupráce – projekt SZ CHKZ
U ministra Sulíka ohľadom podpory tepelných čerpadiel
Inštalované počty tepelných čerpadiel v Európe
Predaj tepelných čerpadiel v Európe
Dimenzie REPowerEU a Fit for 55
Inštalatéri tepelných čerpadiel sú rastúcou komunitou
I.T.- servis
SV IIR sa prezentovalo v Trondheime plenárnou prednáškou
Sinop Alfa, Summit tepelných čerpadiel
Prijatie dlho očakávanej normy na horľavé chladivá
Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl CZ a SK v Nidecu
Prehliadka výrobných liniek, laboratórií spoločnosti Nidec - Embraco
Havárie s propánom treba zaznamenávať
Chillventa
Alfaco
GREE
ElektroKlima NZ
Haier

Správy 5/2022

CSMTrade
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Cenník Fecupral Prešov
Chillventa. Svetový deň chladenia
O tepelných čerpadlách s premiérom Hegerom
Obnoviteľné zdroje aktuálne. Tepelné čerpadlá minuté do 11 minút
Tretí ročník DecarbCities vo Viedni
Ambiciózne energetické plány miest v EÚ
EHPA stretnutie s národnými asociáciami
Summit architektov na Pontóone
AREA opäť prezenčne zasadala v Aténach
Stretnutie na najvyššej expertnej úrovni organizované fy Daikin
Májové skúšky v Štúrove
Budú PFAS - F plyny zaradené v REACH?
Sinop
Prečo sa mesto Zürich rozhodlo inštalovať tepelné čerpadlo
SUMMIT tepelných čerpadiel
Predaj tepelných čerpadiel rastie
Tepelné čerpadlá majú silnú politickú podporu
Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch s celoročnou prevádzkou 36 Budúcnosť chladív pre tepelné čerpadlá
Alfaco informuje 255, 256
Kovoslužba
ElektroKlima NZ
TeploZima

Správy 4/2022

Klimastav
Haier
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Z panelovej diskusie s predstavenstvom Zväzu
O víziách v portfóliu Zväzu
Webinár o certifikačnej schéme v novom nariadení na F plyny
ETS 2 – cena uhlíka pre vykurovanie a chladenie
Stretnutie s Leaklogom, detektormi a vývevami
Globálne otepľovanie v obrázkoch
Všeobecný prehľad bezpečnostných IEC noriem
Vývoj noriem ide svojím tempom
Súčasné limity v norme IEC 60335-2-40
Vizualizácia zrieďovania úniku
Centralizované verzus decentralizované systémy s R290 a R744
Na Slovensku pribudne závod na výrobu tepelných čerpadiel
TeploZima
Strategické vyhlásenie technickej komisie pre chladenie - 81
Výzva - konferencia – alternatívne chladivá a technológie 2022
Trendy a aplikácie veľkých tepelných čerpadiel 36 Znižovanie tepelných ziskov v priemysle
Ako sa zbaviť tepla v mestách
Alfaco informuje 254
Sinop
ElektroKlima NZ
GREE

Správy 3/2022

TeploZima
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Zvolili sme predstavenstvo Zväzu a schválili uznesenia VZ
Zväz na Rácioenergii a seminár o tepelných čerpadlách
Valné zhromaždenie a ocenenia najlepším
Ocenenie študentskej práce, Euroskills a zaslúžilý člen Zväzu
Ocenenia Chladenie 2022 a Ekoservis 2022
Obchodovanie s emisiami
Nová smernica o EHB
Podporili sme rozšírenie grantovej podpory o inštaláciu TZ na OZE
Online stretnutie asociácií v rámci EHPA
Online školenie a skúšky na certifikovaného inštalatéra TČ
Ocenenie rekuperačnej jednotky s TČ od Fiving Liptovský Mikuláš
REpoowerEU
Klimamarket
Neoficiálna verzia Nariadenia o Fplynoch
Chladivo R290 v split klimatizáciách
Konferencia 2022 Šamorín
Ocenenie výrobkov s R717 a R723 pre ABC FM BA
Výzva Schecco k PFAS - EPEE a APPLIA o paralelnej regulácii F plynov
Ceny chladív 4.Q.21, webinár REAL Alternatives, Vailant, Fiving
Alfaco informuje 253, ťažká siuácia s Covoídom
Sinop
ElektroKlima NZ

Správy 2/2022

Coneco, Rácioenergia
GremiKlima, Haier
Obsah – pripravujeme - ponuka školení, voľby do predstavenstva
28. valné zhromaždenie
Kandidátka do predstavenstva Zväzu
Príhovor prezidenta: Turbulencie na trhu
Program 28. valného zhromaždenia
Zväz na Rácioenergii
Webová verzia progranu Leaklog
Z predstavenstva Zväzu
Oceníme zhodnotenie chladív
Vyhodnotenie a návrh uznesení
Účet za rok 2021 a plán na rok 2022
Späť ku chladivám 60-30-15
Vo Fivingu o tepelných čerpadlách – Vesna rekuperácia s TČ
Sinop
Energia z obnoviteľných zdrojov pri chladení
Klimamarket výmenníky tepla
Schecco online summit ATMO 2021
Konferencii o vykurovaní dominovali plynári
Sauermann o odvode kondenzátu
Alfaco informuje 251, 252
ElektroKlima RK
GREE
Danfoss
TeploZima

Správy 1/2022

CS Mtrade
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení, voľby 2022
Kandidátka do predstavenstva Zväzu
Obzrime sa za rokom 2021
Porada k tepelným čerpadlám v spoločnosti Fiving
Z predstavenstva
Príprava Euroskilla 2021 v Grazi
Boli sme na Euroskills v Grazi
Výroba výmenníkov a odlučovača kvapaliny
Záverečná ceremónia Euroskills v Grazi
Vetracia a klimatizačné zariadenie Vesna
Regenerácia a recyklácia chladív – znovu obchodovateľné chladivá
Ponuka na inzercie
Výzva na ocenenie výrobkov, technológií a servisu 27 Úspešná obhajoba Ing. Dominika Štrbu na SjF STU Bratislava
Obsahy časopisu Správy 1-8/2021 36 Štúdie, preklady noriem, inzercie 2021
Obsahy zborníkov 2021
Záznam z V.Z. SR CO CHKT. 11 rokov činnosti Správnej rady
Alfaco informuje 249
Alfaco informuje 250
TeploZima
Sinop Alfa
Fiving