Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2020

Energy
Virtuálne lobby IIR konferencie
Pripravujeme
Registrujte sa na IIR konferenciu
Registrujte sa na seminár malé/veľké tepelné čerpadlá
Rast globálneho trhu narazil na útes
Vetranie a klimatizácia v čase koronavírusu
Chladenie z obnoviteľných zdrojov
Komfortné chladenie nemusí byť drahé
Vodík zatiaľ nie je perspektívou pre vykurovanie budov
Výstava Schecco virtuálne
Chemici preverili 60 miliónov chemikálií ako chladivá
Trend s chladivom CO 2 vo svete a chladiaca reťaz
Kovoslužba
Trendy v spotrebe chladív 2009-2019
Program IIR konferencie: Kompresory a chladivá
Čo prináša zmena v EN 378-4:2016+A1
Záznamníky pre hermetické a nehermetické systémy
Pevné systémy zisťovania úniku pre R744
ADR povinnosti pre vratné fľaše
Prenájom priemyselného chladenia
Trane
Alfaco a Alfaco informuje
TeploZima
Sinop Alfa

Správy 7/2020

CS-MTrade SK
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme
Blahoželáme jubilantom
Eurovent- Vetranie kľúčom ku zabráneniu šírenia koronového vírusu
EK uverejnila postup hodnotenia nariadenia o F plynoch
Konferencia 14. januára 2020 na STU strojnícka fakulta v Bratislave
Primaciálny palác, Afrodité, Bratislavská reštaurácia. Messerschmidt
Bratislavská kaviareň s bustami od sochára Messerschmidta
Jedinečná možnosť navštíviť strojnícku fakultu a poznať jej možnosti
O požiarnej bezpečnosti s horľavými chladivami
Zoznam abstraktov na IIR konferenciu Compressors 13-15.1.2021
Chillventa
Zberač chladiva a podchladenie
Konferencie IIR a servisná 13.-15.1.2021 na STU v Bratislave
Elektrizujúca budúcnosť s tepelnými čerpadlami
Tepelné čerpadlá spolupracujú s fotovoltikou
Udržanie výparnej teploty v sušičkách vzduchu
ABC a grafické otázky pre šikovného chladiara
Ponúkame základný kurz na prácu s chladivami
EHPA porady online
Alfaco informuje 237
LEnergy TeploZima

Správy 6/2020

TeploZima
Lenergy
Obsah - pripravujeme - ponuka školení
Zelená revitalizácia pre reštart Európy
Energetické trendy – 3D zmeny
Dekarbonizácia Európy vodíkovou ekonomikou
Tepelné čerpadlá verzus zelený plyn
Vodík musí byť zelený HVDT verzus Zortström
Ceny chladív za 1. Q 2020
Tepelné čerpadlá s vrstvenými zásobníkmi
Dva výmenníky a dva zásobníky pre rôzne teploty
Chillventa 2020 zrušená, preložená na rok 2022
Projekt Real Alternatives skončil
IIR konferencia 13.-15.1.2021
SZ CHKT konferencia 13.-15.1.2021
O úniku chladiva
Leaklog má 12 rokov
Nahradíme Vašu klimatizáciu
Vibračná diagnostika nestačí – izolačný odpor a odpor vinutí
Otázky pre šikovného chladiara abc/grafik
Alfaco informuje
Elektro Klima
Sinop Alfa
Powering

Správy 5/2020

LEnergy
Chillventa
Pripravujeme, ponuka školení
Máj mesiac zasadnutí európskych zväzov
EHPA v kontakte s EÚ politikou
EHPA predstava o meste na obnoviteľnú energiu
Odvod kondenzátu z vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel
Zásobníky so stratifikáciou teplotných vrstiev
AREA jarné zasadnutie videokonferenciou
Blíži sa revízia nariadenia o F plynoch
EPEE a JBCE sa vyjadrujú ku nahradeniu R32 s R290
Novinky v klimatizácii pri prechode z R410A na R32
Sinop Alfa
Najlepšie študentské práce 1999-2020
Slovklima a DTN
Možné šírenie sa ochorenia Covid 19
Otázky a odpovede ohľadom údržby klimatizácie v čase pandémie
Mechanické čistenie a dezinfekcia vzduchovodov
Zastavme šírenie korona vírusu
Vetracie systéme zabezpečujú zdravé prostredie
Konferencie IIR a SZCHKT sa posúvajú na 13.-15.1.2021
Alfaco informuje 235
Elektro Klima, TeploZima
Kovoslužba

Správy 4/2020

CS Mtrade
Ivan Tárnok - I.T. servis
Obsah
Pripravujeme, ponuka školení
Informácie súvisiace s Covid 19 sústreďujeme na www.szchkt.org
Školenie video schôdzkou Leaklog a Mobklim
Videokonferencie školení na tepelné čerpadlá
Môžu byť tepelné čerpadlá v noci príliš hlučné?

Porada členských asociácií EHPA
Vplyv vlhkosti vzduch na energetickú efektívnosť
Klimavex
Súťaž naj_žiaka chladiara z retro a perspektívy
Chladiar 2020: Ohýbanie rúrok a tlakový okruh
Lenergy
Skúšky v Štúrove
Zo súťaže chladiarov v Česku
Princíp elektrického merania teploty
Termistory a odporové teplomery
Odporové teplomery
ECHOZ a SINOP Alfa
Alfaco informuje 234
Chillventa
Elektro
Klima NZ
Kovoslužba
TeploZima

Správy 3/2020

TeploZima
LEnergy
Pripravujeme - Chladiar Peter
Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu
Usmernenia pre chladiarov pred ochorením Covid 19
Snahy o kalibrácie teplomerov na chladiacom okruhu
Zo seminára o podporách veľkých i malých tepelných čerpadiel
Školenie a skúšky inštalatéra tepelných čerpadiel
Rekuperačné jednotky Dantherm od Klimavexu
Retrofit ventilátorov na kondenzačnej jednotke KlimaMarket
Vykurovanie, tepelné čerpadlá a CZT Decarb Cities vo Viedni Wien Energy, Semering
Diskusné stoly k dekarbonizácii miest a CZT Ponuka SOŠT ZM a základný kurz SZ CHKT
Konferencia IIR Compressors and Refrigerants
Konferencia Zväzu na STU v Bratislave
Alfaco informuje
Kovoslužba Sinop Alfa
Ivan Tárnok - I.T. servis
CS MTrade

Správy 2/2020

Coneco-Rácioenergia
Ivan Tárnok - I.T. servis
Pripravujeme valné zhromaždenie Zväzu v ExpoClube,
Zväz na Rácioenergii, lisované spoje, fixné detektory úniku
Školenie Leaklog v Šamoríne, kontroly citlivosti detektorov, vývevy
Oceníme zhodnotenie chladiva, recyklácia chladív
Zasadnutie predstavenstva, kontrola uznesení v.z., návrh rozpočtu
Skúšky na kategóriu I.
Grafická skúška na tablete štandardom Kovoslužba
Prečo podporujeme hodinový krok
KlimaMarket
Projekt Interreg_Geoplasma CE bol ukončený
Nulové alebo takmer nulové domy a tepelné čerpadlá
Aktualizačné školenia o inštaláciách tepelných čerpadiel
Techfórum Nitra s víziami vývoja v klimatizácii
Zákon o odpadoch – zmeny od 1.1. 2020
Usmernenie MŽP vo vzťahu ku evidencii zhodnotených chladív
Ponuka spoločností Arguss a Fecupral
Základný kurz a ceny chladív
Alfaco informuje 232
Sinop Alfa, ElektroKlima, LEnergy

Správy 1/2020

Pripravujeme školenia, zmenu názvu, kooptáciu, oznamovanie
Ponuka na spolu vystavovanie na Rácioenergii
160 rokov od narodenia Aurela Stodolu
Jubilant Vladimír Kubík
Z predstavenstva
Obsahy publikácií Zväzu
Inzercie 2019
Správa o ilegálnom obchode
Povinnosti prevádzkovateľov
Chladenie!2020, Ekoservis!2020, kalendár inzercií
ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom
Záznam zo Správnej rady CO CHKT
Teplo z výroby ľadu s chladivom CO2 v Montreale
Stav vývoja dvojfázových ejektorov
Ovládanie okruhov s ejektormi
Mokré ejektory v okruhoch s recirkuláciou
Glogal fact podporuje syntetické chladivá
Duál v SOŠT ZM a kurz v Šamoríne
Alfaco 230,231
Sinop
Alfa
Alfaco
LEnergy