Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2023

Danfoss
Informácie I.T. Klima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – Summit a konferencia
Hľadáme lektorov, naši jubilanti
Webinár k oznamovaniu údajov. Pripomienkovanie zmeny Stanov
Porada k podpore tepelných čerpadiel vo Vaillante
Z konferencie o alternatívnych chladivách v hoteli Patria
Prehliadka NAJ realizácií 2018-2023,. Standing Ovation Rozmarija
Summit VVVTZ ku plánu obnovy
Zasadal SV IIR výbor pre spoluprácu s IIR
Komponenty a chladivá – servisná sekcia
Testovanie citlivosti detektorov narastá s horľavými chladivami
Lúčime sa s konferenciou 2023 a tešíme sa konferenciu 2024
ElektroKlima NZ
Články
Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Čím vyššia viac elektriny v NT DD5, tým vyššie úspory voči DD2
NAJ realizácie 2018-2023
Informácie Panasonic a TeploZima
Rada a Parlament dosiahli zhodu ku fluórovaným plynom
Tabuľky zákazov uvádzania výrobkov na trh
Generálna konferencia, vedecký a výkonný výbor, kongres IIR
Tepelné čerpadlá s propánom a chladivo R161
Panasonic AC Service Cloud šetrí firmám
Sinclair
Sinop
CSMTrade

Správy 7/2023

Klima pre Teba
Sinclair
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – Summit a konferencia
Hľadáme lektorov na prácu s chladivami
Výzva na obsadenie pracovníka Zväzu so štúdiom Ph.D.
Summit a konferencia inštalatérov chladenia a tepelných čerpadiel
Program konferencie a Summitu – 30 rokov Zväzu
Texty piesní o chladiaroch
Ako to bolo pri 25. výročí založenia Zväzu
Sinop
Summit vedy, výroby a vzdelávania hľadá synergie
Rozumiete globálnemu otepľovaniu?
Testo prístroje
IT klimaservis
Zdenka a Peter tentokrát o skladačkách chladiacich okruhov
Zostavovanie chladiacich okruhov si vyskúšali aj študenti
Pribudlo školiace stredisko na tepelné čerpadlá
ICR 2023 – svetový kongres IIR
Kongres potvrdil: Opozícia prírodným chladivám neexistuje
Podmienky registrácie Zelená domácnostiam IV
Tepelné čerpadlá ideálne pre novostavby aj rekonštrukcie 46
SUMMIT vedy, výroby, výskumu, vzdelávania

Správy 6/2023

CSMTrade
Hľadáme lektorov, ponúkame miesto pre doktoranda
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – Summit a konferencia
O konferencii a summite VVVTZ
Program konferencie a summitu VVVTZ v hoteli Patria 23.-25.10.
Súťaž „Mladý Chladiar“ na výstave „Mladý tvorca“ na AX Nitra
Stretnutie prezidentov združení na konferencii ATF v Miláne
Tretie miesto vo video súťaži „Women in Cooling“ patrí Zdenke
Zdenka a Peter tentokrát o zmene náplne chladiva a prehriati
Digitalizácia a porovnávanie výkonu podporujú energet. efektívnosť
PFAS je nielen pre chladivá, ale aj pre materiály komponentov
R1123E HFO je chladivo, ktoré nie je PFAS
R474A, ako nové chladivo pre elektromobily (BEV)
Stretnutie na expertnej úrovni v našom odbore CE Daikin
Porada EÚ národných zväzov tepelných čerpadiel na EHPA
Práca technickej komisie pri SÚTN č. 81
I.T. Klimaservis s.r.o. 26 Vykurovanie a chladenie v členských štátov v EÚ podľa Eurostatu
Metodika určovania HDD a CDD podľa Eurostatu
Porovnanie predaja tepelných čerpadiel v nordických krajinách
Stav legislatívneho zákazu fosílnych palív vo vykurovaní v EÚ
Vykurovanie a chladenie s čistými uhľovodíkmi podľa Euramonnu
Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl v Contegu Pelhřimov
Booster s CO2 a Eco kompresorom s výparníkmi bez prehriatia
Sinclair
TeploZima a Sinop

Správy 5/2023

TeploZima
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – Summit a konferencia
Hľadáme lektorov na prácu s chladivami
Študenti v našom školiacom centre
Zdenka a Peter tentokrát o CO2 a suchom ľade
Tvorba suchého ľadu v potrubí
Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ
Teoretická a praktická pripravenosť chladiarov
Skúšky v Štúrove pre odborníkov z Maďarska
Online/prezenčné školenia a skúšky na inštalatéra TČ
Konferencia o vykurovaní s tepelnými čerpadlami
Svetový deň chladenia o nízko uhlíkovom chladení a vykurovaní
Predimenzovanie tepelných čerpadiel
Ditl Metal vyrába chladiace zariadenia
AREA jarné zasadanie v Talline
C4E zoskupenie organizácií pre budúcnosť budov v Šamoríne
Partnerstvo Carrier a Viessmann
Konferencia alternatívne chladivá a alternatívne technológie
SUMMIT vedy, výroby, výskumu, vzdelávania
Sinop
I.T. Klimaservis
Powering
Alfaco informuje

Správy 4/2023

CSMTrade
GREE
Obsah – pripravujeme - ponuka školení a Naj realizácia
Okorecherche – ceny chladív 04/2022 u výrobcov a predajcov
Leaklog pomáha firmám. Leaklog prezentovaný OECC Japonsko
Sinop Alfa Rotenso
Štatistika tepelných čerpadiel opäť diskutovaná na EHPA
Tak sa nám to podarilo! Poplatky za vodu sú zrušené
GremiKlima Haier
Naša chladiarka Zdenka Bukovinová
Summit VVVTZ v hoteli Patria 24.10.2023
ElektroKlima NZ 24 Ponuka vzdelávania pre chladiarenské odbory
TeploZima
Dotačné programy na slovenskom trhu
Prechod na chladivá A2l a A3
Stav revízie nariadenia o F plynoch
Nestor chladiarov Vojtech Maguľák, duchom mladý tvorca má 70
Odporúčaný cenník prác chladiara prešiel valným zhromaždením
Návštevnosť našich dokumentov, časopisov, učebníc, podujatí
Energetická náročnosť budov riešená na ČVÚT Praha
Medzinárodná servisná konferencia v hoteli Patria 23.-25.10.
Alfaco informuje 259
E.D.T. Hisense
E.D.T. Powering

Správy 3/2023

Linde
TeploZima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Ponúkame základné školenie na prácu s chladivami
Objavte bohatstvo našej stránky szchkt.org
Sinop
Valné zhromaždenie SZ CHKT 24. marec ExpoClub Incheba BA
Ocenenia osobnostiam a spoločnostiam
Hospodárske výsledky a zámery Zväzu
Panelová diskusia s členmi predstavenstva Zväzu
Zväz na Rácioenergii a TK 81 chladiaca technika
Seminár tepelné čerpadlá a stretnutie so študentmi
Konferencia a Summit výroby, vedy, výskumu, školstva
TeploZima 22
Limity pre oleje s prírodnými chladivami
Testo prístroje
HTHP – Vysokoteplotné tepelné čerpadlách
Skúsenosti z plnenia chladiva automatickou váhou
Prehľad dôležitých máp Slovenska na Internete
O Summite
Alfaco informuje 258 Sinclair
Haier
Klíma pre Teba

Správy 2/2023

Coneco-Rácioenergia
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Pozvánka na valné zhromaždenie Incheba – Rácioenergoa 24.marec
Právne normy podporujú chladenie a tepelné čerpadlá
Zväz na Rácioenergii
Školenie na leaklog a kontrola citlivosti detektorov
Záznam z predstavenstva Zväzu
Oceníme zhodnotenie chladiva
Vyhodnotenie a návrh uznesení na 29. valné zhromaždenie
Účet za rok 2022 a plán na rok 2023
Online školenie k štatistike chladív a tepelných čerpadiel
Odporúčaný cenník prác chladiara na schválenie VZ
Ku dotačným programom s SIEA a SAŽP v Mekke dotácií
Stanovisko vedeckej komunity k novelizácii Nar. 517/2014 a ku TČ
ElektroKlima NZ
Inovácia kompresora na chladivo R718
Beijer Ref, TeploZima, Sinop
Štatistika tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlá v európskych sieťach CZT
Súťaž chladiarov pod patronátom BIV a worldskills na Chillvente
Havárie s propánom treba zaznamenávať
SV IIR potenciál spolupráce medzi VVVTZ a výrobnými podnikmi
Alfaco informuje 2
Sinclair a Klima pre Teba CSMTrade

Správy 1/2023

TeploZima
Hľadáme lektorov
Obsah – pripravujeme - ponuka školení, webinár, konferencia
Obzrime sa za rokom 2022 – sme kritickou infraštruktúrou štátu
Tester na expanzné ventily od Radovana sa už vyrába
Hlasovací formulár cenníka prác chladiara
Zo zasadnutia predstavenstva Zväzu 2. decembra
Konferencia o energetickom audite a službách s SIEA
SZVT: Sme aktívni až rádioaktívni. CZT naša pýcha v ťažkostiach
Exportné fórum MZV s emotívnou diskusiou v Šamoríne
ISIB viedol obchodné rozhovory v Budapešti
Real Alternatives chce obnovu projektu k alternatívnym chladivám
AREA v Nariadení uprednostňuje zachovanie súčasného phase down
Systémy zásobníkov tepla pri jeho fluktuačnej výrobe podľa IIR
Klima
Inovácia cykloidného kompresora na chladivo R718 podľa ILK
Ponuka inzercií v časopise Správy SZ CHKT na rok 2023
Súťaž Chladenie a Ekoservis 2023
Obsahy publikácií SZ CHKT 2022
Špeciálna chladnička chladí gama detektory na 90 K
Čo nového bolo v chladivách a výrobkoch na Chillvente 2022
Pripravované Nariadenie - F plyny a alternatívne chladivá
Riziká s prírodnými chladivami podľa Emerson Mikulov
Správna rada COCHKT
Testo s novou váhou a ovládaním plnenia chlafiva