Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2021

TeploZima
Sinop
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Voľby do predstavenstva Zväzu
Porada k podpore tepelných čerpadiel, ETS 2 a Fit for 55
Konferencia – alternatívne chladivá a alternatívne technológie
Prednášatelia a ocenenia na 16. servisnej konferencii
Texty piesní o chladiaroch od skupiny Drišľak
Výstava a kontrola detektorov na konferencii
Zo zasadnutia SV IIR
Porada k tepelným čerpadlám k dotáciám cez SAŽP
Porada k normám požiarnej bezpečnosti s horľavými chladivami
Preteky motokáry Svit Tatry
Prípravok na zisťovanie mechanickej poruchy EEV
GREE klimatizačná a tepelná technika 24 Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú F plyny
Slovklima a DTN 26 Trojitý rotačný kompresorový systém
Modifikácie základného kurzu na chladivá
Ako definovať obnoviteľné chladenie
Schecco online na septembrovom ATMO summite o vývoji 60-30-15
Sauermann a Alfaco informujú o odvode kondenzátu a TEV
I.T.-servis – konzoly pre split klimatizácií

Správy 7/2021

CSMtrade
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme, ponuka školení, konferencie
Program konferencie v hoteli Slovan 20.-22.10. 2021
MŽP prieskum realizovaný podľa §5b zákona č. 210/2019 Z.z.
Blahoželáme jubilantom
Ing. Milan Kozický má 60 rokov
Balík Fit for 55 má priniesť rast počtu inštalácií TČ
Porada k podpore TČ k dotáciám cez SAŽP pri obnove budov
MDVaRR navrhlo znížiť požiadavky na ECB
Optimálny technický systém budov podľa EPBD
R32 v ohrození – IPCC zvýšilo GWP chladiva R32
Green cool – minimalizujme tvorbu TFA
EFCTC k zaradeniu HFCs do PFAS a REACH 21 R23 má náhradu R473A. R23 sa môže tvoriť rozkladom R1234ze
STN EN 378-1 verzus vyhláška č. 94/2004 verzia 225/2012 Z.z. 24 Protipožiarna bezpečnosť pri skladovaní a použití nových chladív 25 Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ 39
40 Perspektíva domáceho chladenia – index udržateľnosti potravín
Z výkonného výboru IIR a z komisií E1 a E2
Alfaco informuje
Alfaco Dittl Metal TeploZima

Správy 6/2021

LEnergy
Tiara Development
Obsah
Pripravujeme. Ponuka školení
Leaklog princíp používa aj SPP
Drišľak a stand up comedy na konferencii
Predbežný program konferencie 20.-22.10. v Tatranskej Lomnici
Applia organizovala online poradu na ekodizajn požiadavky
SKSI konferencia o ECB na mieste spotreby chladenie a vetranie
V Brne otvorili modernizovanú skúšobňu na tepelné čerpadlá
Prof. Ing. Jiří Petrák, CSc.

Analýza rizík s horľavými chladivami
TeploZima
Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067
Vzdelanie chladiara
Čo prinesie klimatický predpis: „Balík Fit for 55“
Trh s tepelnými čerpadlami v EÚ
Ako štvornásobiť počet tepelných čerpadiel do roku 2030
Vízia vzdelávania. Ako sa zbaviť tepla v mestách
Alfaco informuje 245
Sinop Alfa
Klimastav
CSMtrade

Správy 5/2021

CSMtrade
Powering
Obsah
Pripravujeme - Ponuka školení
Sprístupnili sme video s z 10. konferencie IIR Compressors 2021
Svetový deň chladenia je 26. jún
Prezenčné školenie na VTZ plynové
APS oslovuje MH SR – energetický monitoring je potrebný pre GES
Chladivá nie sú spotrebný tovar – obehové hospodárstvo chladív
Retrofit nepriameho chladenia z chladivom R134a na amoniak
Trh s chladivami sa mení v prospech chladív s nízkym GWP
Sinop Alfa
Termíny a pojmy v chladení
Klimamarket
Zvyšovanie účinnosti booster systémov s CO2
Prídavné adiabatické prechladenie vonkajšieho vzduchu
SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch
Combi ejektor kombinuje ejektor na suché a mokré pary
Použitie Combi ejektora v podmienkach strednej Európy
Skúšky na kat I podľa Nariadenia 2015/2067 – neúspešnosť rastie
Ceny chladív podľa Oko-Recherche v 4. Q. 2020
Alfaco informuje 244
Elektro Klima NZ
I.T.-servis
TeploZima

Správy 4/2021

MSTrade
LEnergy
Pripravujeme - ponuka školení
Online valné zhromaždenie o zákone 26.3.2021
Pripravuje sa revízia Nar. 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky
Z rokovania na online valnom zhromaždení 26.3. 2021
Diskutujú prezident a viceprezident Zväzu
Diskutujú členovia predstavenstva Zväzu
Z diskusie na školení Leaklog z 10. apríla
Stropné limity náplní chladív – základom sú limity na propán
Konferencia 20.-22.10. 2019 v Tatranskej Lomnici
Kovoslužba
Ponuka vzdelávania a rekvalifikácie pre chladiarenský obor
Hodnota za peniaze – tepelné čerpadlá ako prvé
I.T. -servis klimatizácie a komponenty
Základy výmeny tepla podľa Danfoss
Výroba, konštrukcie, skúšky rúrkových výmenníkov tepla
Výroba doskových výmenníkov tepla
Tlakové straty a distribúcia v doskových výmenníkoch
Sauermann kondenzačné čerpadlá
Alfaco informuje 243
Sinop Alfa
Elektro Klima NZ
TeploZima

Správy 3/2021

CSMtrade
Sinop
Obsah
Pripravujeme
Ponuka školení
Protokol z online valného zhromaždenia 26.3.2021
Synergia vykurovania a chladenia s budovami pre budúcnosť
Školenie na webovú aplikáciu Leaklog
Online školenia a skúšky na inštalatéra tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlá sa nemajú predimenzovávať
Karta zamestnania a zručnosti chladiara ISCO-08/7127
Zlepšenia energetickej efektívnosti okruhov s chladivom CO2
Modulovaný výkon ejektora
EPREL-Ekodizajn-Energetické štítky
Konferencia v Tatranskej Lomnici bude v októbri 2021
Obchodné modely - služby pre chladenie a vykurovanie
ACEA -TeploZima
Vákuovanie – sušenie - filtrácia
Konštrukcia a údržba vývev
PFAS a HFC/HFO chladivá – veľa kriku pre nič
Sauermann
Alfaco informuje 241, 242
LEnergy
Elektro Klima NZ
Klimastav

Správy 2/2021

Linde
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme - ponuka školení, podujatí
Sme členmi platformy: Budovy pre budúcnosť
27. valné zhromaždenie online - videokonferencia
Web Leaklog 10. apríla
Oceníme zhodnotenie chladiva
Z predstavenstva, vyhodnotenie, návrh uznesení, účet 2020, plán
Vývoj cien chladív podľa Okorecherche
Jubilant Bc. Jaroslav Zoldfay
Skúšky podľa Nar. 2015/2067/EÚ sú online
Tvorí sa plán obnovy – tepelné čerpadlá sú v ňom integrované
Kovoslužba
10. IIR konferencia o kompresoroch a chladivách bola online
LEnergy kondenzačné jednotky a chladiace veže
Prezenčné skúšky na kategóriu I a II september 2020
Virtuálne školenie a skúšky na kategóriu I a II november 2020
GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP
Horľavosť, limity náplní, silné, slabé stránky, R404A a jeho alternatívne chladivá v obchodnom chladení
GIZ kvalifikačná schéma znalosti, zručnosti na báze Nar. 2015/2067
Alfaco informuje č. 240, Alfaco
KlimaMarket
TeploZima

Správy 1/2021

CSMtrade
LEnergy
Pripravujeme, kooptácia do predstavenstva Zväzu, ponuka školení
Obzrime sa za rokom 2020
Porada ku operačným programom a ku zelenej v domácnostiach
Čo je za prudkým nárastom obnoviteľnej energie
Ponuka s alternatívou online
Určovanie stupňa inteligentnej pripravenosti budov
SAPI na HOPI – cieľom je zelený vodík
Záznam z predstavenstva Zväzu
Ekonomická situácia v našom odbore v čase pandéme
Svet mazania
Chladivá a výpočty dovolených náplní chladiva
Lobby IIR konferencie o kompresoroch a chladivách
Konverzia dekarbonizovanej elektriny na teplo
Tepelné čerpadlá a emisné povolenky
Obsahy časopisov 1-8/2020
Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT – 10 rokov činnosti rady
V Španielsku zachytili 19 ton ilegálneho chladiva
Ekodizajn a energetické štítky
Alfaco informuje
Alfaco
Sinop
Alfa
TeploZima