Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2017

CS Mtrade
Sinop Alfa
Pripravujeme
Kandidátka do predstavenstva Zväzu
Z predstavenstva Zväzu a stretnutia v Rajeckých Tepliciach
Ponuka na Rácioenergiu. Naši jubilanti
Zo zasadnutia SV IIR
Vysvetlenia EK k centrálnym jednotkám
Nebezpečné chladničky
Vo firme ECHOS. S CO 2 s chladí komfortne
Základný kurz na prácu s chladivami
Kovoslužba
Plánovanie inzercií
Kalendár podujatí. SOŠT Zlaté Moravce
EHPA Forum
Dekarbonizácia podľa EHPA
ADCO stretnutie k PEF a digitalizácia vykurovania
Z výkonného výboru IIR
Kryogenické skladovanie energie
Alfaco informuje 208
Čerpadlo kondenzátu Sauermann
DTN a Slovklima
AirCond

Správy 7/2017

CS MTRADE
ComKlima
Obsah, pripravujeme, funkcionári Zväzu a voľby 2018
Pripravujeme bezplatný seminár ku chladivám, normám a voľbám
Honeywell zastavuje predaj R404A, R507. Chýbať bude zložka R143a
IIR konferencia Compressors
Z rokovaní sekcií
Ocenenia Zväzu a IIR
Medaile Aurela Stodolu a Mariána Blahu
Ocenené výrobky ABC FM
Ocenené výrobky Embraco a Secop
TeploZima
Kompresory – Compressors zo zasadnutia sekcií IIR
DTN a Slovklima
Duál SOŠT Zlaté Moravce
Servisná konferencia bezpečnosť a chladivá
Na trase X bionic – Danubiana – Hrad – Laser – Kormorán - Tombola
Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl
Výmena kompresora v amoniakovom okruhu
Jarné rokovanie AREA
Balíček čistej energie, trhový dozor, sprievodcovia chladivami
America the first – AREA the first. Základný kurz s chladivami
Skúšky na SF6
Alfaco informuje 207
Powering, Sinop Alfa, AirCond

Správy 6/2017

IIR a SZCHKT konferencie
ElektroKlima
Registrácia na školenie Leaklog a konferencie
Quo vadis chladivá, bezpečnosť
Školenia podľa Nar. 2015/2067/EU
Používama SLIDO na našich konferenciácj od roku 2016
Predbežný program konferenciu SZCHKT Kompresory a bezpečnosť
Predbežný program konferenciu IIR Compressors
Harmonogramy konferencií a školenia Leaklog
Vzduchotechnické potrubia III
SOŠT Zlaté Moravce
Základný kurz na prácu s chladivami
Implementácia „phase down F plynov“ je úspešná
Menia sa základy zmiešaných chladív – ústredným chladivom je R32
Z hodnotenia alternatívnych chladív pre klimatizáciu
Skúšky v Štúrove
Internet of things Iot – internet vecí má potenciál
Inteligentné mestá a budovy
Čerpadlo kondenzátu Sauermann
Alfaco informuje 206
Trane ČR
Powering
Sinop Alfa

Správy 5/2017

CSMtrade
TRANE ČR
Pripravujeme
Predbežný program konferencie
Hotel Kormorán
Iluzionista
Xbionic-sphere
Danubiana a Bratislavský hrad
Hradná reštaurácia a laser show
Registrácia na konferencie a Leaklog
Technická komisia č. 81 pri ÚNMS s názvom Chladiaca technika
Slovklima, DTN
Vzduchtechnické potrubia II
Bezpečnosť technických zariadení
Elektronická evidencia VTZ
Kontroly klimatizačných zariadení podľa zákona
Skladovanie čistých uhľovodíkov
Bezpečnosť strojových zariadení v prevádzke
Vzduchotechnika, regulačná technika, pohony
Alfaco informuje 205
Powering
Sinop Alfa
Tatramat, Stiebel Eltron

Správy 4/2017

Frigo Slovakia
Powering
Obsah
Pripravujeme
Pripravujeme konferenciu v hoteli Kormorán v Šamoríne
Nová verzia Leaklog 1.2.0
Tepelné čerpadlá v srdci energetickej únie
Na konferencii prednášali naši špičkoví manažéri
Závery z konferencie
Chladivo R404A – cena prudko rastie, bude ho nedostatok
Technológie zo Sinopu
Sinop Alfa
Chladič s malým množstvom chladiva
DTN
Slovklima
Vzduchotechnické potrubia časť I
Súťaž chladiarenských mechanikov
Adiabatické chladenie môže zefektívniť energetickú efektívnosť
Študenti na Zväze
Alfaco informuje 204
Chytrý svet meracích prístrojov
Testo
CS Mtrade

Správy 3/2017

Frigo Slovakia
CS‐MTRADE
Pripravujeme
Z valného zhromaždenia
Príspevky na valnom zhromaždení
Ocenenia a uznesenia
Najlepšia študentská práca
Vertiv PDX Econophase
Zväz na Rácioenergii
Podpora tepelným čerpadlám pre bytové domy sa odkladá
HVAC trh čaká rast
Základný kurz na prácu s chladivami
Smernica PED
Chladiarenská gescia
Nové možnosti aplikácie EC technológie ventilátorv v chladení
Zámeny chladív v chladiacich zariadeniach
Pripravujeme konferenciu v hoteli Kormorán v Šamoríne
Školenia MoKlim a v Štúrove
Tepelné čerpadlá školenia, porady, konferencie
Z TWK Karlsruhe
Alfaco informuje 201‐203
Sinop
Powering
Ziehl Abegg

Správy 2/2017

Coneco, Rácioenergia
Za Mariánom Blahom
Pripravujeme
23. valné zhromaždenie Zväzu
Zväz na Rácioenergii. Konferencia o tepelných čerpadlách
Pripravujeme konferenciu v Šamoríne
Oceníme zhodnotenie chladiva
Elektronický záznamník, sprievodca F plynmi
Výsledky testovania detektorov a vývev
Pozreli sme sa do štruktúry EN 378
Z predstavenstva
Vyhodnotenie a návrh uznesení na valné zhromaždenie
Účet Zväzu za rok 2016 a plán na rok 2017
CEN revízia EN 13313
Nová vyhláška č. 382/2016 Z.z.
DTN, Slovklima
Správna rada CO CHKT
Z výstavy ACREX
Systém duálneho vzdelávania a DIS špecialista
Z jesenného rokovania AREA
Čerpadlo kondenzátu Sauermann
Žiadame podporu pre TČ v BD a pre TČ voda-voda
Alfaco informuje 200
Sinop Alfa